Ответы на экзаменационные вопросы по истории и конституции Латвии.№5

Latvijas Republikas Satversme.
См.перевод.1.
Jautājums: Kādā veidā persona var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses?
Atbilde: Tiesā .
См.перевод.


2.
Jautājums: Kam ir tiesības uz advokāta palīdzību?
Atbilde: Ikvienam.
См.перевод.


3.
Jautājums: Kas aizsargā personas tiesības un dzīvību?
Atbilde: Konstitucionālais likums „Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”.
См.перевод.


4.
Jautājums: Kādā gadījumā drīkst atņemt vai ierobežot personas brīvību?
Atbilde: Ja ir tiesas spriedums.
См.перевод.


5.
Jautājums: Kas aizsargā cilvēka cieņu un godu?
Atbilde: Valsts.
См.перевод.


6.
Jautājums: Kam ir tiesības brīvi pārvietoties un izvēlēties dzīvesvietu Latvijas teritorijā?
Atbilde: Visiem pilsoņiem un Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem.
См.перевод.


7.
Jautājums: Kam ir tiesības brīvi atgriezties Latvijā?
Atbilde: Visiem pilsoņiem un pastāvīgajiem Latvijas iedzīvotājiem.
См.перевод.


8.
Jautājums: Kādas tiesības ietver vārda brīvība?
Atbilde: Tiesības paust jebkurus uzskatus, aicinājumus, iegūt un izplatīt informāciju. Cenzūras aizliegums.
См.перевод.


9.
Jautājums: Kam ir tiesības piedalīties pašvaldības vēlēšanās?
Atbilde: Latvijas pilsoņiem un ikvienam Eiropas Savienības pilsonim, kurš pastāvīgi uzturas Latvijā.
См.перевод.


10.
Jautājums: Kam ir tiesības Latvijā apvienoties sabiedriskajās organizācijās un politiskajās partijās?
Atbilde: Ikvienam Latvijas iedzīvotājam.
См.перевод.


11.
Jautājums: Kam ir tiesības pildīt valsts dienestu?
Atbilde: Latvijas pilsoņiem.
См.перевод.


12.
Jautājums: Kādu atbildi uz iesniegumu no valsts un pašvaldību iestādēm ir tiesības saņemt personai?
Atbilde: Ikvienam ir tiesības saņemt atbildi pēc būtības latviešu valodā.
См.перевод.


13.
Jautājums: Kā persona drīkst izmantot savu īpašumu?
Atbilde: Pārdot, mainīt, izīrēt saskaņā ar LR likumiem un aizliegts izmantot pretēji sabiedriskajām interesēm.
См.перевод.


14.
Jautājums: Kāda ir valsts loma mediciniskās palīdzības nodrošināšanā?
Atbilde: 37.pants garantē tiesības uz medicīnisko aprūpi un garantē medicīniskās palīdzības minimumu.
См.перевод.


15.
Jautājums: Kura izglītība Latvijā ir obligāta?
Atbilde: Pamatizglītība. 9 klases.
См.перевод.


16.
Jautājums: Kādā gadījumā var ierobežot personas tiesības?
Atbilde: Ja ir tiesas spriedums.
См.перевод.


17.
Jautājums: Kādos gadījumos valsts aizsargā sapulču, gājienu, mītiņu un piketu brīvību?
Atbilde: Iepriekš pieteiktus miermīlīgus piketus, sapulces, mītiņus un gājienus.
См.перевод.


18.
Jautājums: Kādos gadījumos ir nepieciešama tautas nobalsošana?
Atbilde: Satversmes 1.,2.,3.,4.,6. un 77. panta grozīšanas gadījumā. Ja valsts prezidents ierosina atlaist Saeimu. Tiek apturēta likuma publicēšana un nobalsošanu pieprasa 1/10 daļa vēlētāju.
См.перевод.


19.
Jautājums: Kas apstiprina Latvijas valsts budžetu?
Atbilde: Saeima.
См.перевод.


20.
Jautājums: Kam ir tiesības atzīt likumus un citus normatīvos aktus par spēkā neesošajiem?
Atbilde: Satversmes tiesai.
См.перевод.


<< Вопросы №4 Вопросы №6 >>

3 письма.Письма
New!!!
My.getar.net Тренажер по
написанию письма
14 писем
1 месяц - 14 евро
(850 рублей)

Описание - Регистрация

Войти

  
Вы можете пожертвавать любую сумму на развитие сайта, нажав на кнопку Donate.
И вы получите одно письмо из платного проекта "ПИСЬМА"
Спасибо.Тесты по истории и конституции Латвии.

Тесты


Вопросы и ответы по истории и конституции Латвии.

Вопросы


Уроки латышского языка.

Задание


Уроки латышского языка.

Интервью


Тесты грамматики.

Грамматика тесты


Письменная часть истории и конституции.

Вопросы ответы + тест


Слова.

Слова


Слова задание перевод.

Задание №1


Вопросы по тексту.

Текст №1


Игра памятьNew!!!

ИграФорумCopyright 2012 - 2017 © Design By LV.GETAR.NET